درباره ی

 

امین کیا

_

جای که کلمات کم می آورد موسیقی به سخن می آید...

اینجا منبع موزیک های منه جای که با  با عشق  برات  میخونم و به اشتراک میزارم  

از سال 1400 شروع به فعالیت کردم و این راه را ادامه میدم....

kohe dard aminkia

 

 
aminkia.com

 

 
music - aminkia

 

 
aminkia